Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bruntál

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bruntál, hasicí přístroje Bruntál, školení na hasicí přístroje Bruntál, prodej hasicích systémů Bruntál, prodej hasicích přístrojů Bruntál, hasiva a hasicí příslušenství Bruntál, Tepostop Bruntál, firestop Bruntál, hasicí systémy Bruntál, hasicí zařízení Bruntál, hasicí přístroje Bruntál, požární ochrana Bruntál, stabilní hasicí zařízení Bruntál, lokální stabilní hasicí zařízení Bruntál, automatický hasicí systém Bruntál, samočinný hasicí systém Bruntál, hasit CO2 Bruntál, hasit oxid uhličitý Bruntál, hasit s inergen Bruntál, čisté hasivo Bruntál, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bruntál, vodní hasící přístroj Bruntál, sněhový hasící přístroj Bruntál, pěnový hasící přístroj Bruntál, požární zabezpečení Bruntál, požární bezpečnost Bruntál, protipožární ochrana Bruntál, servisní organizace hasících přístrojů Bruntál, hasící syytémy serverovny Bruntál,hasící filter Bruntál, hasící přístroje pro cnc stroje Bruntál, hasící systémy pro autobusy Bruntál, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.