Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Most

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Most, hasicí přístroje Most, školení na hasicí přístroje Most, prodej hasicích systémů Most, prodej hasicích přístrojů Most, hasiva a hasicí příslušenství Most, Tepostop Most, firestop Most, hasicí systémy Most, hasicí zařízení Most, hasicí přístroje Most, požární ochrana Most, stabilní hasicí zařízení Most, lokální stabilní hasicí zařízení Most, automatický hasicí systém Most, samočinný hasicí systém Most, hasit CO2 Most, hasit oxid uhličitý Most, hasit s inergen Most, čisté hasivo Most, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Most, vodní hasící přístroj Most, sněhový hasící přístroj Most, pěnový hasící přístroj Most, požární zabezpečení Most, požární bezpečnost Most, protipožární ochrana Most, servisní organizace hasících přístrojů Most, hasící syytémy serverovny Most,hasící filter Most, hasící přístroje pro cnc stroje Most, hasící systémy pro autobusy Most, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.