Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Mladá Boleslav

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Mladá Boleslav, hasicí přístroje Mladá Boleslav, školení na hasicí přístroje Mladá Boleslav, prodej hasicích systémů Mladá Boleslav, prodej hasicích přístrojů Mladá Boleslav, hasiva a hasicí příslušenství Mladá Boleslav, Tepostop Mladá Boleslav, firestop Mladá Boleslav, hasicí systémy Mladá Boleslav, hasicí zařízení Mladá Boleslav, hasicí přístroje Mladá Boleslav, požární ochrana Mladá Boleslav, stabilní hasicí zařízení Mladá Boleslav, lokální stabilní hasicí zařízení Mladá Boleslav, automatický hasicí systém Mladá Boleslav, samočinný hasicí systém Mladá Boleslav, hasit CO2 Mladá Boleslav, hasit oxid uhličitý Mladá Boleslav, hasit s inergen Mladá Boleslav, čisté hasivo Mladá Boleslav, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Mladá Boleslav, vodní hasící přístroj Mladá Boleslav, sněhový hasící přístroj Mladá Boleslav, pěnový hasící přístroj Mladá Boleslav, požární zabezpečení Mladá Boleslav, požární bezpečnost Mladá Boleslav, protipožární ochrana Mladá Boleslav, servisní organizace hasících přístrojů Mladá Boleslav, hasící syytémy serverovny Mladá Boleslav,hasící filter Mladá Boleslav, hasící přístroje pro cnc stroje Mladá Boleslav, hasící systémy pro autobusy Mladá Boleslav, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.