Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cheb

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cheb, hasicí přístroje Cheb, školení na hasicí přístroje Cheb, prodej hasicích systémů Cheb, prodej hasicích přístrojů Cheb, hasiva a hasicí příslušenství Cheb, Tepostop Cheb, firestop Cheb, hasicí systémy Cheb, hasicí zařízení Cheb, hasicí přístroje Cheb, požární ochrana Cheb, stabilní hasicí zařízení Cheb, lokální stabilní hasicí zařízení Cheb, automatický hasicí systém Cheb, samočinný hasicí systém Cheb, hasit CO2 Cheb, hasit oxid uhličitý Cheb, hasit s inergen Cheb, čisté hasivo Cheb, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cheb, vodní hasící přístroj Cheb, sněhový hasící přístroj Cheb, pěnový hasící přístroj Cheb, požární zabezpečení Cheb, požární bezpečnost Cheb, protipožární ochrana Cheb, servisní organizace hasících přístrojů Cheb, hasící syytémy serverovny Cheb,hasící filter Cheb, hasící přístroje pro cnc stroje Cheb, hasící systémy pro autobusy Cheb, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.