Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Karviná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Karviná, hasicí přístroje Karviná, školení na hasicí přístroje Karviná, prodej hasicích systémů Karviná, prodej hasicích přístrojů Karviná, hasiva a hasicí příslušenství Karviná, Tepostop Karviná, firestop Karviná, hasicí systémy Karviná, hasicí zařízení Karviná, hasicí přístroje Karviná, požární ochrana Karviná, stabilní hasicí zařízení Karviná, lokální stabilní hasicí zařízení Karviná, automatický hasicí systém Karviná, samočinný hasicí systém Karviná, hasit CO2 Karviná, hasit oxid uhličitý Karviná, hasit s inergen Karviná, čisté hasivo Karviná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Karviná, vodní hasící přístroj Karviná, sněhový hasící přístroj Karviná, pěnový hasící přístroj Karviná, požární zabezpečení Karviná, požární bezpečnost Karviná, protipožární ochrana Karviná, servisní organizace hasících přístrojů Karviná, hasící syytémy serverovny Karviná,hasící filter Karviná, hasící přístroje pro cnc stroje Karviná, hasící systémy pro autobusy Karviná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.