Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Satalice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Satalice, hasicí přístroje Praha-Satalice, školení na hasicí přístroje Praha-Satalice, prodej hasicích systémů Praha-Satalice, prodej hasicích přístrojů Praha-Satalice, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Satalice, Tepostop Praha-Satalice, firestop Praha-Satalice, hasicí systémy Praha-Satalice, hasicí zařízení Praha-Satalice, hasicí přístroje Praha-Satalice, požární ochrana Praha-Satalice, stabilní hasicí zařízení Praha-Satalice, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Satalice, automatický hasicí systém Praha-Satalice, samočinný hasicí systém Praha-Satalice, hasit CO2 Praha-Satalice, hasit oxid uhličitý Praha-Satalice, hasit s inergen Praha-Satalice, čisté hasivo Praha-Satalice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Satalice, vodní hasící přístroj Praha-Satalice, sněhový hasící přístroj Praha-Satalice, pěnový hasící přístroj Praha-Satalice, požární zabezpečení Praha-Satalice, požární bezpečnost Praha-Satalice, protipožární ochrana Praha-Satalice, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Satalice, hasící syytémy serverovny Praha-Satalice,hasící filter Praha-Satalice, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Satalice, hasící systémy pro autobusy Praha-Satalice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.