Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Slivenec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Slivenec, hasicí přístroje Praha-Slivenec, školení na hasicí přístroje Praha-Slivenec, prodej hasicích systémů Praha-Slivenec, prodej hasicích přístrojů Praha-Slivenec, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Slivenec, Tepostop Praha-Slivenec, firestop Praha-Slivenec, hasicí systémy Praha-Slivenec, hasicí zařízení Praha-Slivenec, hasicí přístroje Praha-Slivenec, požární ochrana Praha-Slivenec, stabilní hasicí zařízení Praha-Slivenec, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Slivenec, automatický hasicí systém Praha-Slivenec, samočinný hasicí systém Praha-Slivenec, hasit CO2 Praha-Slivenec, hasit oxid uhličitý Praha-Slivenec, hasit s inergen Praha-Slivenec, čisté hasivo Praha-Slivenec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Slivenec, vodní hasící přístroj Praha-Slivenec, sněhový hasící přístroj Praha-Slivenec, pěnový hasící přístroj Praha-Slivenec, požární zabezpečení Praha-Slivenec, požární bezpečnost Praha-Slivenec, protipožární ochrana Praha-Slivenec, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Slivenec, hasící syytémy serverovny Praha-Slivenec,hasící filter Praha-Slivenec, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Slivenec, hasící systémy pro autobusy Praha-Slivenec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.