Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hodonín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hodonín, hasicí přístroje Hodonín, školení na hasicí přístroje Hodonín, prodej hasicích systémů Hodonín, prodej hasicích přístrojů Hodonín, hasiva a hasicí příslušenství Hodonín, Tepostop Hodonín, firestop Hodonín, hasicí systémy Hodonín, hasicí zařízení Hodonín, hasicí přístroje Hodonín, požární ochrana Hodonín, stabilní hasicí zařízení Hodonín, lokální stabilní hasicí zařízení Hodonín, automatický hasicí systém Hodonín, samočinný hasicí systém Hodonín, hasit CO2 Hodonín, hasit oxid uhličitý Hodonín, hasit s inergen Hodonín, čisté hasivo Hodonín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hodonín, vodní hasící přístroj Hodonín, sněhový hasící přístroj Hodonín, pěnový hasící přístroj Hodonín, požární zabezpečení Hodonín, požární bezpečnost Hodonín, protipožární ochrana Hodonín, servisní organizace hasících přístrojů Hodonín, hasící syytémy serverovny Hodonín,hasící filter Hodonín, hasící přístroje pro cnc stroje Hodonín, hasící systémy pro autobusy Hodonín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.