Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 19

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 19, hasicí přístroje Praha 19, školení na hasicí přístroje Praha 19, prodej hasicích systémů Praha 19, prodej hasicích přístrojů Praha 19, hasiva a hasicí příslušenství Praha 19, Tepostop Praha 19, firestop Praha 19, hasicí systémy Praha 19, hasicí zařízení Praha 19, hasicí přístroje Praha 19, požární ochrana Praha 19, stabilní hasicí zařízení Praha 19, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 19, automatický hasicí systém Praha 19, samočinný hasicí systém Praha 19, hasit CO2 Praha 19, hasit oxid uhličitý Praha 19, hasit s inergen Praha 19, čisté hasivo Praha 19, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 19, vodní hasící přístroj Praha 19, sněhový hasící přístroj Praha 19, pěnový hasící přístroj Praha 19, požární zabezpečení Praha 19, požární bezpečnost Praha 19, protipožární ochrana Praha 19, servisní organizace hasících přístrojů Praha 19, hasící syytémy serverovny Praha 19,hasící filter Praha 19, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 19, hasící systémy pro autobusy Praha 19, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.