Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Čakovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Čakovice, hasicí přístroje Praha-Čakovice, školení na hasicí přístroje Praha-Čakovice, prodej hasicích systémů Praha-Čakovice, prodej hasicích přístrojů Praha-Čakovice, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Čakovice, Tepostop Praha-Čakovice, firestop Praha-Čakovice, hasicí systémy Praha-Čakovice, hasicí zařízení Praha-Čakovice, hasicí přístroje Praha-Čakovice, požární ochrana Praha-Čakovice, stabilní hasicí zařízení Praha-Čakovice, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Čakovice, automatický hasicí systém Praha-Čakovice, samočinný hasicí systém Praha-Čakovice, hasit CO2 Praha-Čakovice, hasit oxid uhličitý Praha-Čakovice, hasit s inergen Praha-Čakovice, čisté hasivo Praha-Čakovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Čakovice, vodní hasící přístroj Praha-Čakovice, sněhový hasící přístroj Praha-Čakovice, pěnový hasící přístroj Praha-Čakovice, požární zabezpečení Praha-Čakovice, požární bezpečnost Praha-Čakovice, protipožární ochrana Praha-Čakovice, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Čakovice, hasící syytémy serverovny Praha-Čakovice,hasící filter Praha-Čakovice, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Čakovice, hasící systémy pro autobusy Praha-Čakovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.