Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Pardubice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Pardubice, hasicí přístroje Pardubice, školení na hasicí přístroje Pardubice, prodej hasicích systémů Pardubice, prodej hasicích přístrojů Pardubice, hasiva a hasicí příslušenství Pardubice, Tepostop Pardubice, firestop Pardubice, hasicí systémy Pardubice, hasicí zařízení Pardubice, hasicí přístroje Pardubice, požární ochrana Pardubice, stabilní hasicí zařízení Pardubice, lokální stabilní hasicí zařízení Pardubice, automatický hasicí systém Pardubice, samočinný hasicí systém Pardubice, hasit CO2 Pardubice, hasit oxid uhličitý Pardubice, hasit s inergen Pardubice, čisté hasivo Pardubice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Pardubice, vodní hasící přístroj Pardubice, sněhový hasící přístroj Pardubice, pěnový hasící přístroj Pardubice, požární zabezpečení Pardubice, požární bezpečnost Pardubice, protipožární ochrana Pardubice, servisní organizace hasících přístrojů Pardubice, hasící syytémy serverovny Pardubice,hasící filter Pardubice, hasící přístroje pro cnc stroje Pardubice, hasící systémy pro autobusy Pardubice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.