Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Kroměříž

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Kroměříž, hasicí přístroje Kroměříž, školení na hasicí přístroje Kroměříž, prodej hasicích systémů Kroměříž, prodej hasicích přístrojů Kroměříž, hasiva a hasicí příslušenství Kroměříž, Tepostop Kroměříž, firestop Kroměříž, hasicí systémy Kroměříž, hasicí zařízení Kroměříž, hasicí přístroje Kroměříž, požární ochrana Kroměříž, stabilní hasicí zařízení Kroměříž, lokální stabilní hasicí zařízení Kroměříž, automatický hasicí systém Kroměříž, samočinný hasicí systém Kroměříž, hasit CO2 Kroměříž, hasit oxid uhličitý Kroměříž, hasit s inergen Kroměříž, čisté hasivo Kroměříž, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Kroměříž, vodní hasící přístroj Kroměříž, sněhový hasící přístroj Kroměříž, pěnový hasící přístroj Kroměříž, požární zabezpečení Kroměříž, požární bezpečnost Kroměříž, protipožární ochrana Kroměříž, servisní organizace hasících přístrojů Kroměříž, hasící syytémy serverovny Kroměříž,hasící filter Kroměříž, hasící přístroje pro cnc stroje Kroměříž, hasící systémy pro autobusy Kroměříž, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.