Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Česká Lípa

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Česká Lípa, hasicí přístroje Česká Lípa, školení na hasicí přístroje Česká Lípa, prodej hasicích systémů Česká Lípa, prodej hasicích přístrojů Česká Lípa, hasiva a hasicí příslušenství Česká Lípa, Tepostop Česká Lípa, firestop Česká Lípa, hasicí systémy Česká Lípa, hasicí zařízení Česká Lípa, hasicí přístroje Česká Lípa, požární ochrana Česká Lípa, stabilní hasicí zařízení Česká Lípa, lokální stabilní hasicí zařízení Česká Lípa, automatický hasicí systém Česká Lípa, samočinný hasicí systém Česká Lípa, hasit CO2 Česká Lípa, hasit oxid uhličitý Česká Lípa, hasit s inergen Česká Lípa, čisté hasivo Česká Lípa, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Česká Lípa, vodní hasící přístroj Česká Lípa, sněhový hasící přístroj Česká Lípa, pěnový hasící přístroj Česká Lípa, požární zabezpečení Česká Lípa, požární bezpečnost Česká Lípa, protipožární ochrana Česká Lípa, servisní organizace hasících přístrojů Česká Lípa, hasící syytémy serverovny Česká Lípa,hasící filter Česká Lípa, hasící přístroje pro cnc stroje Česká Lípa, hasící systémy pro autobusy Česká Lípa, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.