Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Rakovník

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Rakovník, hasicí přístroje Rakovník, školení na hasicí přístroje Rakovník, prodej hasicích systémů Rakovník, prodej hasicích přístrojů Rakovník, hasiva a hasicí příslušenství Rakovník, Tepostop Rakovník, firestop Rakovník, hasicí systémy Rakovník, hasicí zařízení Rakovník, hasicí přístroje Rakovník, požární ochrana Rakovník, stabilní hasicí zařízení Rakovník, lokální stabilní hasicí zařízení Rakovník, automatický hasicí systém Rakovník, samočinný hasicí systém Rakovník, hasit CO2 Rakovník, hasit oxid uhličitý Rakovník, hasit s inergen Rakovník, čisté hasivo Rakovník, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Rakovník, vodní hasící přístroj Rakovník, sněhový hasící přístroj Rakovník, pěnový hasící přístroj Rakovník, požární zabezpečení Rakovník, požární bezpečnost Rakovník, protipožární ochrana Rakovník, servisní organizace hasících přístrojů Rakovník, hasící syytémy serverovny Rakovník,hasící filter Rakovník, hasící přístroje pro cnc stroje Rakovník, hasící systémy pro autobusy Rakovník, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.