Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Ďáblice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Ďáblice, hasicí přístroje Praha-Ďáblice, školení na hasicí přístroje Praha-Ďáblice, prodej hasicích systémů Praha-Ďáblice, prodej hasicích přístrojů Praha-Ďáblice, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Ďáblice, Tepostop Praha-Ďáblice, firestop Praha-Ďáblice, hasicí systémy Praha-Ďáblice, hasicí zařízení Praha-Ďáblice, hasicí přístroje Praha-Ďáblice, požární ochrana Praha-Ďáblice, stabilní hasicí zařízení Praha-Ďáblice, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Ďáblice, automatický hasicí systém Praha-Ďáblice, samočinný hasicí systém Praha-Ďáblice, hasit CO2 Praha-Ďáblice, hasit oxid uhličitý Praha-Ďáblice, hasit s inergen Praha-Ďáblice, čisté hasivo Praha-Ďáblice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Ďáblice, vodní hasící přístroj Praha-Ďáblice, sněhový hasící přístroj Praha-Ďáblice, pěnový hasící přístroj Praha-Ďáblice, požární zabezpečení Praha-Ďáblice, požární bezpečnost Praha-Ďáblice, protipožární ochrana Praha-Ďáblice, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Ďáblice, hasící syytémy serverovny Praha-Ďáblice,hasící filter Praha-Ďáblice, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Ďáblice, hasící systémy pro autobusy Praha-Ďáblice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.