Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horčápsko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horčápsko, hasicí přístroje Horčápsko, školení na hasicí přístroje Horčápsko, prodej hasicích systémů Horčápsko, prodej hasicích přístrojů Horčápsko, hasiva a hasicí příslušenství Horčápsko, Tepostop Horčápsko, firestop Horčápsko, hasicí systémy Horčápsko, hasicí zařízení Horčápsko, hasicí přístroje Horčápsko, požární ochrana Horčápsko, stabilní hasicí zařízení Horčápsko, lokální stabilní hasicí zařízení Horčápsko, automatický hasicí systém Horčápsko, samočinný hasicí systém Horčápsko, hasit CO2 Horčápsko, hasit oxid uhličitý Horčápsko, hasit s inergen Horčápsko, čisté hasivo Horčápsko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horčápsko, vodní hasící přístroj Horčápsko, sněhový hasící přístroj Horčápsko, pěnový hasící přístroj Horčápsko, požární zabezpečení Horčápsko, požární bezpečnost Horčápsko, protipožární ochrana Horčápsko, servisní organizace hasících přístrojů Horčápsko, hasící syytémy serverovny Horčápsko,hasící filter Horčápsko, hasící přístroje pro cnc stroje Horčápsko, hasící systémy pro autobusy Horčápsko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.