Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Lipence

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Lipence, hasicí přístroje Praha-Lipence, školení na hasicí přístroje Praha-Lipence, prodej hasicích systémů Praha-Lipence, prodej hasicích přístrojů Praha-Lipence, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Lipence, Tepostop Praha-Lipence, firestop Praha-Lipence, hasicí systémy Praha-Lipence, hasicí zařízení Praha-Lipence, hasicí přístroje Praha-Lipence, požární ochrana Praha-Lipence, stabilní hasicí zařízení Praha-Lipence, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Lipence, automatický hasicí systém Praha-Lipence, samočinný hasicí systém Praha-Lipence, hasit CO2 Praha-Lipence, hasit oxid uhličitý Praha-Lipence, hasit s inergen Praha-Lipence, čisté hasivo Praha-Lipence, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Lipence, vodní hasící přístroj Praha-Lipence, sněhový hasící přístroj Praha-Lipence, pěnový hasící přístroj Praha-Lipence, požární zabezpečení Praha-Lipence, požární bezpečnost Praha-Lipence, protipožární ochrana Praha-Lipence, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Lipence, hasící syytémy serverovny Praha-Lipence,hasící filter Praha-Lipence, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Lipence, hasící systémy pro autobusy Praha-Lipence, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.