Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Vinoř

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Vinoř, hasicí přístroje Praha-Vinoř, školení na hasicí přístroje Praha-Vinoř, prodej hasicích systémů Praha-Vinoř, prodej hasicích přístrojů Praha-Vinoř, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Vinoř, Tepostop Praha-Vinoř, firestop Praha-Vinoř, hasicí systémy Praha-Vinoř, hasicí zařízení Praha-Vinoř, hasicí přístroje Praha-Vinoř, požární ochrana Praha-Vinoř, stabilní hasicí zařízení Praha-Vinoř, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Vinoř, automatický hasicí systém Praha-Vinoř, samočinný hasicí systém Praha-Vinoř, hasit CO2 Praha-Vinoř, hasit oxid uhličitý Praha-Vinoř, hasit s inergen Praha-Vinoř, čisté hasivo Praha-Vinoř, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Vinoř, vodní hasící přístroj Praha-Vinoř, sněhový hasící přístroj Praha-Vinoř, pěnový hasící přístroj Praha-Vinoř, požární zabezpečení Praha-Vinoř, požární bezpečnost Praha-Vinoř, protipožární ochrana Praha-Vinoř, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Vinoř, hasící syytémy serverovny Praha-Vinoř,hasící filter Praha-Vinoř, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Vinoř, hasící systémy pro autobusy Praha-Vinoř, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.