Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Šeberov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Šeberov, hasicí přístroje Praha-Šeberov, školení na hasicí přístroje Praha-Šeberov, prodej hasicích systémů Praha-Šeberov, prodej hasicích přístrojů Praha-Šeberov, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Šeberov, Tepostop Praha-Šeberov, firestop Praha-Šeberov, hasicí systémy Praha-Šeberov, hasicí zařízení Praha-Šeberov, hasicí přístroje Praha-Šeberov, požární ochrana Praha-Šeberov, stabilní hasicí zařízení Praha-Šeberov, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Šeberov, automatický hasicí systém Praha-Šeberov, samočinný hasicí systém Praha-Šeberov, hasit CO2 Praha-Šeberov, hasit oxid uhličitý Praha-Šeberov, hasit s inergen Praha-Šeberov, čisté hasivo Praha-Šeberov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Šeberov, vodní hasící přístroj Praha-Šeberov, sněhový hasící přístroj Praha-Šeberov, pěnový hasící přístroj Praha-Šeberov, požární zabezpečení Praha-Šeberov, požární bezpečnost Praha-Šeberov, protipožární ochrana Praha-Šeberov, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Šeberov, hasící syytémy serverovny Praha-Šeberov,hasící filter Praha-Šeberov, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Šeberov, hasící systémy pro autobusy Praha-Šeberov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.