Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Mělník

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Mělník, hasicí přístroje Mělník, školení na hasicí přístroje Mělník, prodej hasicích systémů Mělník, prodej hasicích přístrojů Mělník, hasiva a hasicí příslušenství Mělník, Tepostop Mělník, firestop Mělník, hasicí systémy Mělník, hasicí zařízení Mělník, hasicí přístroje Mělník, požární ochrana Mělník, stabilní hasicí zařízení Mělník, lokální stabilní hasicí zařízení Mělník, automatický hasicí systém Mělník, samočinný hasicí systém Mělník, hasit CO2 Mělník, hasit oxid uhličitý Mělník, hasit s inergen Mělník, čisté hasivo Mělník, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Mělník, vodní hasící přístroj Mělník, sněhový hasící přístroj Mělník, pěnový hasící přístroj Mělník, požární zabezpečení Mělník, požární bezpečnost Mělník, protipožární ochrana Mělník, servisní organizace hasících přístrojů Mělník, hasící syytémy serverovny Mělník,hasící filter Mělník, hasící přístroje pro cnc stroje Mělník, hasící systémy pro autobusy Mělník, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.