Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Řeporyje

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Řeporyje, hasicí přístroje Praha-Řeporyje, školení na hasicí přístroje Praha-Řeporyje, prodej hasicích systémů Praha-Řeporyje, prodej hasicích přístrojů Praha-Řeporyje, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Řeporyje, Tepostop Praha-Řeporyje, firestop Praha-Řeporyje, hasicí systémy Praha-Řeporyje, hasicí zařízení Praha-Řeporyje, hasicí přístroje Praha-Řeporyje, požární ochrana Praha-Řeporyje, stabilní hasicí zařízení Praha-Řeporyje, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Řeporyje, automatický hasicí systém Praha-Řeporyje, samočinný hasicí systém Praha-Řeporyje, hasit CO2 Praha-Řeporyje, hasit oxid uhličitý Praha-Řeporyje, hasit s inergen Praha-Řeporyje, čisté hasivo Praha-Řeporyje, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Řeporyje, vodní hasící přístroj Praha-Řeporyje, sněhový hasící přístroj Praha-Řeporyje, pěnový hasící přístroj Praha-Řeporyje, požární zabezpečení Praha-Řeporyje, požární bezpečnost Praha-Řeporyje, protipožární ochrana Praha-Řeporyje, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Řeporyje, hasící syytémy serverovny Praha-Řeporyje,hasící filter Praha-Řeporyje, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Řeporyje, hasící systémy pro autobusy Praha-Řeporyje, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.