Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Jihlava

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Jihlava, hasicí přístroje Jihlava, školení na hasicí přístroje Jihlava, prodej hasicích systémů Jihlava, prodej hasicích přístrojů Jihlava, hasiva a hasicí příslušenství Jihlava, Tepostop Jihlava, firestop Jihlava, hasicí systémy Jihlava, hasicí zařízení Jihlava, hasicí přístroje Jihlava, požární ochrana Jihlava, stabilní hasicí zařízení Jihlava, lokální stabilní hasicí zařízení Jihlava, automatický hasicí systém Jihlava, samočinný hasicí systém Jihlava, hasit CO2 Jihlava, hasit oxid uhličitý Jihlava, hasit s inergen Jihlava, čisté hasivo Jihlava, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Jihlava, vodní hasící přístroj Jihlava, sněhový hasící přístroj Jihlava, pěnový hasící přístroj Jihlava, požární zabezpečení Jihlava, požární bezpečnost Jihlava, protipožární ochrana Jihlava, servisní organizace hasících přístrojů Jihlava, hasící syytémy serverovny Jihlava,hasící filter Jihlava, hasící přístroje pro cnc stroje Jihlava, hasící systémy pro autobusy Jihlava, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.