Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobrá Voda u Hořic

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobrá Voda u Hořic, hasicí přístroje Dobrá Voda u Hořic, školení na hasicí přístroje Dobrá Voda u Hořic, prodej hasicích systémů Dobrá Voda u Hořic, prodej hasicích přístrojů Dobrá Voda u Hořic, hasiva a hasicí příslušenství Dobrá Voda u Hořic, Tepostop Dobrá Voda u Hořic, firestop Dobrá Voda u Hořic, hasicí systémy Dobrá Voda u Hořic, hasicí zařízení Dobrá Voda u Hořic, hasicí přístroje Dobrá Voda u Hořic, požární ochrana Dobrá Voda u Hořic, stabilní hasicí zařízení Dobrá Voda u Hořic, lokální stabilní hasicí zařízení Dobrá Voda u Hořic, automatický hasicí systém Dobrá Voda u Hořic, samočinný hasicí systém Dobrá Voda u Hořic, hasit CO2 Dobrá Voda u Hořic, hasit oxid uhličitý Dobrá Voda u Hořic, hasit s inergen Dobrá Voda u Hořic, čisté hasivo Dobrá Voda u Hořic, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobrá Voda u Hořic, vodní hasící přístroj Dobrá Voda u Hořic, sněhový hasící přístroj Dobrá Voda u Hořic, pěnový hasící přístroj Dobrá Voda u Hořic, požární zabezpečení Dobrá Voda u Hořic, požární bezpečnost Dobrá Voda u Hořic, protipožární ochrana Dobrá Voda u Hořic, servisní organizace hasících přístrojů Dobrá Voda u Hořic, hasící syytémy serverovny Dobrá Voda u Hořic,hasící filter Dobrá Voda u Hořic, hasící přístroje pro cnc stroje Dobrá Voda u Hořic, hasící systémy pro autobusy Dobrá Voda u Hořic, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.