Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Lochkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Lochkov, hasicí přístroje Praha-Lochkov, školení na hasicí přístroje Praha-Lochkov, prodej hasicích systémů Praha-Lochkov, prodej hasicích přístrojů Praha-Lochkov, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Lochkov, Tepostop Praha-Lochkov, firestop Praha-Lochkov, hasicí systémy Praha-Lochkov, hasicí zařízení Praha-Lochkov, hasicí přístroje Praha-Lochkov, požární ochrana Praha-Lochkov, stabilní hasicí zařízení Praha-Lochkov, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Lochkov, automatický hasicí systém Praha-Lochkov, samočinný hasicí systém Praha-Lochkov, hasit CO2 Praha-Lochkov, hasit oxid uhličitý Praha-Lochkov, hasit s inergen Praha-Lochkov, čisté hasivo Praha-Lochkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Lochkov, vodní hasící přístroj Praha-Lochkov, sněhový hasící přístroj Praha-Lochkov, pěnový hasící přístroj Praha-Lochkov, požární zabezpečení Praha-Lochkov, požární bezpečnost Praha-Lochkov, protipožární ochrana Praha-Lochkov, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Lochkov, hasící syytémy serverovny Praha-Lochkov,hasící filter Praha-Lochkov, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Lochkov, hasící systémy pro autobusy Praha-Lochkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.