Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 14

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 14, hasicí přístroje Praha 14, školení na hasicí přístroje Praha 14, prodej hasicích systémů Praha 14, prodej hasicích přístrojů Praha 14, hasiva a hasicí příslušenství Praha 14, Tepostop Praha 14, firestop Praha 14, hasicí systémy Praha 14, hasicí zařízení Praha 14, hasicí přístroje Praha 14, požární ochrana Praha 14, stabilní hasicí zařízení Praha 14, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 14, automatický hasicí systém Praha 14, samočinný hasicí systém Praha 14, hasit CO2 Praha 14, hasit oxid uhličitý Praha 14, hasit s inergen Praha 14, čisté hasivo Praha 14, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 14, vodní hasící přístroj Praha 14, sněhový hasící přístroj Praha 14, pěnový hasící přístroj Praha 14, požární zabezpečení Praha 14, požární bezpečnost Praha 14, protipožární ochrana Praha 14, servisní organizace hasících přístrojů Praha 14, hasící syytémy serverovny Praha 14,hasící filter Praha 14, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 14, hasící systémy pro autobusy Praha 14, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.