Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Olomouc

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Olomouc, hasicí přístroje Olomouc, školení na hasicí přístroje Olomouc, prodej hasicích systémů Olomouc, prodej hasicích přístrojů Olomouc, hasiva a hasicí příslušenství Olomouc, Tepostop Olomouc, firestop Olomouc, hasicí systémy Olomouc, hasicí zařízení Olomouc, hasicí přístroje Olomouc, požární ochrana Olomouc, stabilní hasicí zařízení Olomouc, lokální stabilní hasicí zařízení Olomouc, automatický hasicí systém Olomouc, samočinný hasicí systém Olomouc, hasit CO2 Olomouc, hasit oxid uhličitý Olomouc, hasit s inergen Olomouc, čisté hasivo Olomouc, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Olomouc, vodní hasící přístroj Olomouc, sněhový hasící přístroj Olomouc, pěnový hasící přístroj Olomouc, požární zabezpečení Olomouc, požární bezpečnost Olomouc, protipožární ochrana Olomouc, servisní organizace hasících přístrojů Olomouc, hasící syytémy serverovny Olomouc,hasící filter Olomouc, hasící přístroje pro cnc stroje Olomouc, hasící systémy pro autobusy Olomouc, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.