Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čebín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čebín, hasicí přístroje Čebín, školení na hasicí přístroje Čebín, prodej hasicích systémů Čebín, prodej hasicích přístrojů Čebín, hasiva a hasicí příslušenství Čebín, Tepostop Čebín, firestop Čebín, hasicí systémy Čebín, hasicí zařízení Čebín, hasicí přístroje Čebín, požární ochrana Čebín, stabilní hasicí zařízení Čebín, lokální stabilní hasicí zařízení Čebín, automatický hasicí systém Čebín, samočinný hasicí systém Čebín, hasit CO2 Čebín, hasit oxid uhličitý Čebín, hasit s inergen Čebín, čisté hasivo Čebín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čebín, vodní hasící přístroj Čebín, sněhový hasící přístroj Čebín, pěnový hasící přístroj Čebín, požární zabezpečení Čebín, požární bezpečnost Čebín, protipožární ochrana Čebín, servisní organizace hasících přístrojů Čebín, hasící syytémy serverovny Čebín,hasící filter Čebín, hasící přístroje pro cnc stroje Čebín, hasící systémy pro autobusy Čebín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.