Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 20

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 20, hasicí přístroje Praha 20, školení na hasicí přístroje Praha 20, prodej hasicích systémů Praha 20, prodej hasicích přístrojů Praha 20, hasiva a hasicí příslušenství Praha 20, Tepostop Praha 20, firestop Praha 20, hasicí systémy Praha 20, hasicí zařízení Praha 20, hasicí přístroje Praha 20, požární ochrana Praha 20, stabilní hasicí zařízení Praha 20, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 20, automatický hasicí systém Praha 20, samočinný hasicí systém Praha 20, hasit CO2 Praha 20, hasit oxid uhličitý Praha 20, hasit s inergen Praha 20, čisté hasivo Praha 20, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 20, vodní hasící přístroj Praha 20, sněhový hasící přístroj Praha 20, pěnový hasící přístroj Praha 20, požární zabezpečení Praha 20, požární bezpečnost Praha 20, protipožární ochrana Praha 20, servisní organizace hasících přístrojů Praha 20, hasící syytémy serverovny Praha 20,hasící filter Praha 20, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 20, hasící systémy pro autobusy Praha 20, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.