Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Kunratice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Kunratice, hasicí přístroje Praha-Kunratice, školení na hasicí přístroje Praha-Kunratice, prodej hasicích systémů Praha-Kunratice, prodej hasicích přístrojů Praha-Kunratice, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Kunratice, Tepostop Praha-Kunratice, firestop Praha-Kunratice, hasicí systémy Praha-Kunratice, hasicí zařízení Praha-Kunratice, hasicí přístroje Praha-Kunratice, požární ochrana Praha-Kunratice, stabilní hasicí zařízení Praha-Kunratice, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Kunratice, automatický hasicí systém Praha-Kunratice, samočinný hasicí systém Praha-Kunratice, hasit CO2 Praha-Kunratice, hasit oxid uhličitý Praha-Kunratice, hasit s inergen Praha-Kunratice, čisté hasivo Praha-Kunratice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Kunratice, vodní hasící přístroj Praha-Kunratice, sněhový hasící přístroj Praha-Kunratice, pěnový hasící přístroj Praha-Kunratice, požární zabezpečení Praha-Kunratice, požární bezpečnost Praha-Kunratice, protipožární ochrana Praha-Kunratice, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Kunratice, hasící syytémy serverovny Praha-Kunratice,hasící filter Praha-Kunratice, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Kunratice, hasící systémy pro autobusy Praha-Kunratice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.