Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Frýdek-Místek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Frýdek-Místek, hasicí přístroje Frýdek-Místek, školení na hasicí přístroje Frýdek-Místek, prodej hasicích systémů Frýdek-Místek, prodej hasicích přístrojů Frýdek-Místek, hasiva a hasicí příslušenství Frýdek-Místek, Tepostop Frýdek-Místek, firestop Frýdek-Místek, hasicí systémy Frýdek-Místek, hasicí zařízení Frýdek-Místek, hasicí přístroje Frýdek-Místek, požární ochrana Frýdek-Místek, stabilní hasicí zařízení Frýdek-Místek, lokální stabilní hasicí zařízení Frýdek-Místek, automatický hasicí systém Frýdek-Místek, samočinný hasicí systém Frýdek-Místek, hasit CO2 Frýdek-Místek, hasit oxid uhličitý Frýdek-Místek, hasit s inergen Frýdek-Místek, čisté hasivo Frýdek-Místek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Frýdek-Místek, vodní hasící přístroj Frýdek-Místek, sněhový hasící přístroj Frýdek-Místek, pěnový hasící přístroj Frýdek-Místek, požární zabezpečení Frýdek-Místek, požární bezpečnost Frýdek-Místek, protipožární ochrana Frýdek-Místek, servisní organizace hasících přístrojů Frýdek-Místek, hasící syytémy serverovny Frýdek-Místek,hasící filter Frýdek-Místek, hasící přístroje pro cnc stroje Frýdek-Místek, hasící systémy pro autobusy Frýdek-Místek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.