Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohumín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohumín, hasicí přístroje Bohumín, školení na hasicí přístroje Bohumín, prodej hasicích systémů Bohumín, prodej hasicích přístrojů Bohumín, hasiva a hasicí příslušenství Bohumín, Tepostop Bohumín, firestop Bohumín, hasicí systémy Bohumín, hasicí zařízení Bohumín, hasicí přístroje Bohumín, požární ochrana Bohumín, stabilní hasicí zařízení Bohumín, lokální stabilní hasicí zařízení Bohumín, automatický hasicí systém Bohumín, samočinný hasicí systém Bohumín, hasit CO2 Bohumín, hasit oxid uhličitý Bohumín, hasit s inergen Bohumín, čisté hasivo Bohumín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohumín, vodní hasící přístroj Bohumín, sněhový hasící přístroj Bohumín, pěnový hasící přístroj Bohumín, požární zabezpečení Bohumín, požární bezpečnost Bohumín, protipožární ochrana Bohumín, servisní organizace hasících přístrojů Bohumín, hasící syytémy serverovny Bohumín,hasící filter Bohumín, hasící přístroje pro cnc stroje Bohumín, hasící systémy pro autobusy Bohumín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.