Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Loděnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Loděnice, hasicí přístroje Horní Loděnice, školení na hasicí přístroje Horní Loděnice, prodej hasicích systémů Horní Loděnice, prodej hasicích přístrojů Horní Loděnice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Loděnice, Tepostop Horní Loděnice, firestop Horní Loděnice, hasicí systémy Horní Loděnice, hasicí zařízení Horní Loděnice, hasicí přístroje Horní Loděnice, požární ochrana Horní Loděnice, stabilní hasicí zařízení Horní Loděnice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Loděnice, automatický hasicí systém Horní Loděnice, samočinný hasicí systém Horní Loděnice, hasit CO2 Horní Loděnice, hasit oxid uhličitý Horní Loděnice, hasit s inergen Horní Loděnice, čisté hasivo Horní Loděnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Loděnice, vodní hasící přístroj Horní Loděnice, sněhový hasící přístroj Horní Loděnice, pěnový hasící přístroj Horní Loděnice, požární zabezpečení Horní Loděnice, požární bezpečnost Horní Loděnice, protipožární ochrana Horní Loděnice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Loděnice, hasící syytémy serverovny Horní Loděnice,hasící filter Horní Loděnice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Loděnice, hasící systémy pro autobusy Horní Loděnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.