Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horka nad Moravou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horka nad Moravou, hasicí přístroje Horka nad Moravou, školení na hasicí přístroje Horka nad Moravou, prodej hasicích systémů Horka nad Moravou, prodej hasicích přístrojů Horka nad Moravou, hasiva a hasicí příslušenství Horka nad Moravou, Tepostop Horka nad Moravou, firestop Horka nad Moravou, hasicí systémy Horka nad Moravou, hasicí zařízení Horka nad Moravou, hasicí přístroje Horka nad Moravou, požární ochrana Horka nad Moravou, stabilní hasicí zařízení Horka nad Moravou, lokální stabilní hasicí zařízení Horka nad Moravou, automatický hasicí systém Horka nad Moravou, samočinný hasicí systém Horka nad Moravou, hasit CO2 Horka nad Moravou, hasit oxid uhličitý Horka nad Moravou, hasit s inergen Horka nad Moravou, čisté hasivo Horka nad Moravou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horka nad Moravou, vodní hasící přístroj Horka nad Moravou, sněhový hasící přístroj Horka nad Moravou, pěnový hasící přístroj Horka nad Moravou, požární zabezpečení Horka nad Moravou, požární bezpečnost Horka nad Moravou, protipožární ochrana Horka nad Moravou, servisní organizace hasících přístrojů Horka nad Moravou, hasící syytémy serverovny Horka nad Moravou,hasící filter Horka nad Moravou, hasící přístroje pro cnc stroje Horka nad Moravou, hasící systémy pro autobusy Horka nad Moravou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.