Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hamry nad Sázavou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hamry nad Sázavou, hasicí přístroje Hamry nad Sázavou, školení na hasicí přístroje Hamry nad Sázavou, prodej hasicích systémů Hamry nad Sázavou, prodej hasicích přístrojů Hamry nad Sázavou, hasiva a hasicí příslušenství Hamry nad Sázavou, Tepostop Hamry nad Sázavou, firestop Hamry nad Sázavou, hasicí systémy Hamry nad Sázavou, hasicí zařízení Hamry nad Sázavou, hasicí přístroje Hamry nad Sázavou, požární ochrana Hamry nad Sázavou, stabilní hasicí zařízení Hamry nad Sázavou, lokální stabilní hasicí zařízení Hamry nad Sázavou, automatický hasicí systém Hamry nad Sázavou, samočinný hasicí systém Hamry nad Sázavou, hasit CO2 Hamry nad Sázavou, hasit oxid uhličitý Hamry nad Sázavou, hasit s inergen Hamry nad Sázavou, čisté hasivo Hamry nad Sázavou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hamry nad Sázavou, vodní hasící přístroj Hamry nad Sázavou, sněhový hasící přístroj Hamry nad Sázavou, pěnový hasící přístroj Hamry nad Sázavou, požární zabezpečení Hamry nad Sázavou, požární bezpečnost Hamry nad Sázavou, protipožární ochrana Hamry nad Sázavou, servisní organizace hasících přístrojů Hamry nad Sázavou, hasící syytémy serverovny Hamry nad Sázavou,hasící filter Hamry nad Sázavou, hasící přístroje pro cnc stroje Hamry nad Sázavou, hasící systémy pro autobusy Hamry nad Sázavou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.