Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Grygov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Grygov, hasicí přístroje Grygov, školení na hasicí přístroje Grygov, prodej hasicích systémů Grygov, prodej hasicích přístrojů Grygov, hasiva a hasicí příslušenství Grygov, Tepostop Grygov, firestop Grygov, hasicí systémy Grygov, hasicí zařízení Grygov, hasicí přístroje Grygov, požární ochrana Grygov, stabilní hasicí zařízení Grygov, lokální stabilní hasicí zařízení Grygov, automatický hasicí systém Grygov, samočinný hasicí systém Grygov, hasit CO2 Grygov, hasit oxid uhličitý Grygov, hasit s inergen Grygov, čisté hasivo Grygov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Grygov, vodní hasící přístroj Grygov, sněhový hasící přístroj Grygov, pěnový hasící přístroj Grygov, požární zabezpečení Grygov, požární bezpečnost Grygov, protipožární ochrana Grygov, servisní organizace hasících přístrojů Grygov, hasící syytémy serverovny Grygov,hasící filter Grygov, hasící přístroje pro cnc stroje Grygov, hasící systémy pro autobusy Grygov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.