Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Rychnov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Rychnov, hasicí přístroje Dolní Rychnov, školení na hasicí přístroje Dolní Rychnov, prodej hasicích systémů Dolní Rychnov, prodej hasicích přístrojů Dolní Rychnov, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Rychnov, Tepostop Dolní Rychnov, firestop Dolní Rychnov, hasicí systémy Dolní Rychnov, hasicí zařízení Dolní Rychnov, hasicí přístroje Dolní Rychnov, požární ochrana Dolní Rychnov, stabilní hasicí zařízení Dolní Rychnov, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Rychnov, automatický hasicí systém Dolní Rychnov, samočinný hasicí systém Dolní Rychnov, hasit CO2 Dolní Rychnov, hasit oxid uhličitý Dolní Rychnov, hasit s inergen Dolní Rychnov, čisté hasivo Dolní Rychnov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Rychnov, vodní hasící přístroj Dolní Rychnov, sněhový hasící přístroj Dolní Rychnov, pěnový hasící přístroj Dolní Rychnov, požární zabezpečení Dolní Rychnov, požární bezpečnost Dolní Rychnov, protipožární ochrana Dolní Rychnov, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Rychnov, hasící syytémy serverovny Dolní Rychnov,hasící filter Dolní Rychnov, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Rychnov, hasící systémy pro autobusy Dolní Rychnov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.