Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Loučky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Loučky, hasicí přístroje Dolní Loučky, školení na hasicí přístroje Dolní Loučky, prodej hasicích systémů Dolní Loučky, prodej hasicích přístrojů Dolní Loučky, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Loučky, Tepostop Dolní Loučky, firestop Dolní Loučky, hasicí systémy Dolní Loučky, hasicí zařízení Dolní Loučky, hasicí přístroje Dolní Loučky, požární ochrana Dolní Loučky, stabilní hasicí zařízení Dolní Loučky, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Loučky, automatický hasicí systém Dolní Loučky, samočinný hasicí systém Dolní Loučky, hasit CO2 Dolní Loučky, hasit oxid uhličitý Dolní Loučky, hasit s inergen Dolní Loučky, čisté hasivo Dolní Loučky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Loučky, vodní hasící přístroj Dolní Loučky, sněhový hasící přístroj Dolní Loučky, pěnový hasící přístroj Dolní Loučky, požární zabezpečení Dolní Loučky, požární bezpečnost Dolní Loučky, protipožární ochrana Dolní Loučky, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Loučky, hasící syytémy serverovny Dolní Loučky,hasící filter Dolní Loučky, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Loučky, hasící systémy pro autobusy Dolní Loučky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.