Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobřany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobřany, hasicí přístroje Dobřany, školení na hasicí přístroje Dobřany, prodej hasicích systémů Dobřany, prodej hasicích přístrojů Dobřany, hasiva a hasicí příslušenství Dobřany, Tepostop Dobřany, firestop Dobřany, hasicí systémy Dobřany, hasicí zařízení Dobřany, hasicí přístroje Dobřany, požární ochrana Dobřany, stabilní hasicí zařízení Dobřany, lokální stabilní hasicí zařízení Dobřany, automatický hasicí systém Dobřany, samočinný hasicí systém Dobřany, hasit CO2 Dobřany, hasit oxid uhličitý Dobřany, hasit s inergen Dobřany, čisté hasivo Dobřany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobřany, vodní hasící přístroj Dobřany, sněhový hasící přístroj Dobřany, pěnový hasící přístroj Dobřany, požární zabezpečení Dobřany, požární bezpečnost Dobřany, protipožární ochrana Dobřany, servisní organizace hasících přístrojů Dobřany, hasící syytémy serverovny Dobřany,hasící filter Dobřany, hasící přístroje pro cnc stroje Dobřany, hasící systémy pro autobusy Dobřany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.