Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobrá Voda

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobrá Voda, hasicí přístroje Dobrá Voda, školení na hasicí přístroje Dobrá Voda, prodej hasicích systémů Dobrá Voda, prodej hasicích přístrojů Dobrá Voda, hasiva a hasicí příslušenství Dobrá Voda, Tepostop Dobrá Voda, firestop Dobrá Voda, hasicí systémy Dobrá Voda, hasicí zařízení Dobrá Voda, hasicí přístroje Dobrá Voda, požární ochrana Dobrá Voda, stabilní hasicí zařízení Dobrá Voda, lokální stabilní hasicí zařízení Dobrá Voda, automatický hasicí systém Dobrá Voda, samočinný hasicí systém Dobrá Voda, hasit CO2 Dobrá Voda, hasit oxid uhličitý Dobrá Voda, hasit s inergen Dobrá Voda, čisté hasivo Dobrá Voda, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobrá Voda, vodní hasící přístroj Dobrá Voda, sněhový hasící přístroj Dobrá Voda, pěnový hasící přístroj Dobrá Voda, požární zabezpečení Dobrá Voda, požární bezpečnost Dobrá Voda, protipožární ochrana Dobrá Voda, servisní organizace hasících přístrojů Dobrá Voda, hasící syytémy serverovny Dobrá Voda,hasící filter Dobrá Voda, hasící přístroje pro cnc stroje Dobrá Voda, hasící systémy pro autobusy Dobrá Voda, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.