Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Častrov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Častrov, hasicí přístroje Častrov, školení na hasicí přístroje Častrov, prodej hasicích systémů Častrov, prodej hasicích přístrojů Častrov, hasiva a hasicí příslušenství Častrov, Tepostop Častrov, firestop Častrov, hasicí systémy Častrov, hasicí zařízení Častrov, hasicí přístroje Častrov, požární ochrana Častrov, stabilní hasicí zařízení Častrov, lokální stabilní hasicí zařízení Častrov, automatický hasicí systém Častrov, samočinný hasicí systém Častrov, hasit CO2 Častrov, hasit oxid uhličitý Častrov, hasit s inergen Častrov, čisté hasivo Častrov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Častrov, vodní hasící přístroj Častrov, sněhový hasící přístroj Častrov, pěnový hasící přístroj Častrov, požární zabezpečení Častrov, požární bezpečnost Častrov, protipožární ochrana Častrov, servisní organizace hasících přístrojů Častrov, hasící syytémy serverovny Častrov,hasící filter Častrov, hasící přístroje pro cnc stroje Častrov, hasící systémy pro autobusy Častrov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.