Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bzová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bzová, hasicí přístroje Bzová, školení na hasicí přístroje Bzová, prodej hasicích systémů Bzová, prodej hasicích přístrojů Bzová, hasiva a hasicí příslušenství Bzová, Tepostop Bzová, firestop Bzová, hasicí systémy Bzová, hasicí zařízení Bzová, hasicí přístroje Bzová, požární ochrana Bzová, stabilní hasicí zařízení Bzová, lokální stabilní hasicí zařízení Bzová, automatický hasicí systém Bzová, samočinný hasicí systém Bzová, hasit CO2 Bzová, hasit oxid uhličitý Bzová, hasit s inergen Bzová, čisté hasivo Bzová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bzová, vodní hasící přístroj Bzová, sněhový hasící přístroj Bzová, pěnový hasící přístroj Bzová, požární zabezpečení Bzová, požární bezpečnost Bzová, protipožární ochrana Bzová, servisní organizace hasících přístrojů Bzová, hasící syytémy serverovny Bzová,hasící filter Bzová, hasící přístroje pro cnc stroje Bzová, hasící systémy pro autobusy Bzová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.