Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bukovinka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bukovinka, hasicí přístroje Bukovinka, školení na hasicí přístroje Bukovinka, prodej hasicích systémů Bukovinka, prodej hasicích přístrojů Bukovinka, hasiva a hasicí příslušenství Bukovinka, Tepostop Bukovinka, firestop Bukovinka, hasicí systémy Bukovinka, hasicí zařízení Bukovinka, hasicí přístroje Bukovinka, požární ochrana Bukovinka, stabilní hasicí zařízení Bukovinka, lokální stabilní hasicí zařízení Bukovinka, automatický hasicí systém Bukovinka, samočinný hasicí systém Bukovinka, hasit CO2 Bukovinka, hasit oxid uhličitý Bukovinka, hasit s inergen Bukovinka, čisté hasivo Bukovinka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bukovinka, vodní hasící přístroj Bukovinka, sněhový hasící přístroj Bukovinka, pěnový hasící přístroj Bukovinka, požární zabezpečení Bukovinka, požární bezpečnost Bukovinka, protipožární ochrana Bukovinka, servisní organizace hasících přístrojů Bukovinka, hasící syytémy serverovny Bukovinka,hasící filter Bukovinka, hasící přístroje pro cnc stroje Bukovinka, hasící systémy pro autobusy Bukovinka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.