Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Břežany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Břežany, hasicí přístroje Břežany, školení na hasicí přístroje Břežany, prodej hasicích systémů Břežany, prodej hasicích přístrojů Břežany, hasiva a hasicí příslušenství Břežany, Tepostop Břežany, firestop Břežany, hasicí systémy Břežany, hasicí zařízení Břežany, hasicí přístroje Břežany, požární ochrana Břežany, stabilní hasicí zařízení Břežany, lokální stabilní hasicí zařízení Břežany, automatický hasicí systém Břežany, samočinný hasicí systém Břežany, hasit CO2 Břežany, hasit oxid uhličitý Břežany, hasit s inergen Břežany, čisté hasivo Břežany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Břežany, vodní hasící přístroj Břežany, sněhový hasící přístroj Břežany, pěnový hasící přístroj Břežany, požární zabezpečení Břežany, požární bezpečnost Břežany, protipožární ochrana Břežany, servisní organizace hasících přístrojů Břežany, hasící syytémy serverovny Břežany,hasící filter Břežany, hasící přístroje pro cnc stroje Břežany, hasící systémy pro autobusy Břežany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.