Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blatnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blatnice, hasicí přístroje Blatnice, školení na hasicí přístroje Blatnice, prodej hasicích systémů Blatnice, prodej hasicích přístrojů Blatnice, hasiva a hasicí příslušenství Blatnice, Tepostop Blatnice, firestop Blatnice, hasicí systémy Blatnice, hasicí zařízení Blatnice, hasicí přístroje Blatnice, požární ochrana Blatnice, stabilní hasicí zařízení Blatnice, lokální stabilní hasicí zařízení Blatnice, automatický hasicí systém Blatnice, samočinný hasicí systém Blatnice, hasit CO2 Blatnice, hasit oxid uhličitý Blatnice, hasit s inergen Blatnice, čisté hasivo Blatnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blatnice, vodní hasící přístroj Blatnice, sněhový hasící přístroj Blatnice, pěnový hasící přístroj Blatnice, požární zabezpečení Blatnice, požární bezpečnost Blatnice, protipožární ochrana Blatnice, servisní organizace hasících přístrojů Blatnice, hasící syytémy serverovny Blatnice,hasící filter Blatnice, hasící přístroje pro cnc stroje Blatnice, hasící systémy pro autobusy Blatnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.