Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holoubkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holoubkov, hasicí přístroje Holoubkov, školení na hasicí přístroje Holoubkov, prodej hasicích systémů Holoubkov, prodej hasicích přístrojů Holoubkov, hasiva a hasicí příslušenství Holoubkov, Tepostop Holoubkov, firestop Holoubkov, hasicí systémy Holoubkov, hasicí zařízení Holoubkov, hasicí přístroje Holoubkov, požární ochrana Holoubkov, stabilní hasicí zařízení Holoubkov, lokální stabilní hasicí zařízení Holoubkov, automatický hasicí systém Holoubkov, samočinný hasicí systém Holoubkov, hasit CO2 Holoubkov, hasit oxid uhličitý Holoubkov, hasit s inergen Holoubkov, čisté hasivo Holoubkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holoubkov, vodní hasící přístroj Holoubkov, sněhový hasící přístroj Holoubkov, pěnový hasící přístroj Holoubkov, požární zabezpečení Holoubkov, požární bezpečnost Holoubkov, protipožární ochrana Holoubkov, servisní organizace hasících přístrojů Holoubkov, hasící syytémy serverovny Holoubkov,hasící filter Holoubkov, hasící přístroje pro cnc stroje Holoubkov, hasící systémy pro autobusy Holoubkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.