Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heraltice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heraltice, hasicí přístroje Heraltice, školení na hasicí přístroje Heraltice, prodej hasicích systémů Heraltice, prodej hasicích přístrojů Heraltice, hasiva a hasicí příslušenství Heraltice, Tepostop Heraltice, firestop Heraltice, hasicí systémy Heraltice, hasicí zařízení Heraltice, hasicí přístroje Heraltice, požární ochrana Heraltice, stabilní hasicí zařízení Heraltice, lokální stabilní hasicí zařízení Heraltice, automatický hasicí systém Heraltice, samočinný hasicí systém Heraltice, hasit CO2 Heraltice, hasit oxid uhličitý Heraltice, hasit s inergen Heraltice, čisté hasivo Heraltice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heraltice, vodní hasící přístroj Heraltice, sněhový hasící přístroj Heraltice, pěnový hasící přístroj Heraltice, požární zabezpečení Heraltice, požární bezpečnost Heraltice, protipožární ochrana Heraltice, servisní organizace hasících přístrojů Heraltice, hasící syytémy serverovny Heraltice,hasící filter Heraltice, hasící přístroje pro cnc stroje Heraltice, hasící systémy pro autobusy Heraltice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.