Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Frahelž

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Frahelž, hasicí přístroje Frahelž, školení na hasicí přístroje Frahelž, prodej hasicích systémů Frahelž, prodej hasicích přístrojů Frahelž, hasiva a hasicí příslušenství Frahelž, Tepostop Frahelž, firestop Frahelž, hasicí systémy Frahelž, hasicí zařízení Frahelž, hasicí přístroje Frahelž, požární ochrana Frahelž, stabilní hasicí zařízení Frahelž, lokální stabilní hasicí zařízení Frahelž, automatický hasicí systém Frahelž, samočinný hasicí systém Frahelž, hasit CO2 Frahelž, hasit oxid uhličitý Frahelž, hasit s inergen Frahelž, čisté hasivo Frahelž, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Frahelž, vodní hasící přístroj Frahelž, sněhový hasící přístroj Frahelž, pěnový hasící přístroj Frahelž, požární zabezpečení Frahelž, požární bezpečnost Frahelž, protipožární ochrana Frahelž, servisní organizace hasících přístrojů Frahelž, hasící syytémy serverovny Frahelž,hasící filter Frahelž, hasící přístroje pro cnc stroje Frahelž, hasící systémy pro autobusy Frahelž, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.