Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Evaň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Evaň, hasicí přístroje Evaň, školení na hasicí přístroje Evaň, prodej hasicích systémů Evaň, prodej hasicích přístrojů Evaň, hasiva a hasicí příslušenství Evaň, Tepostop Evaň, firestop Evaň, hasicí systémy Evaň, hasicí zařízení Evaň, hasicí přístroje Evaň, požární ochrana Evaň, stabilní hasicí zařízení Evaň, lokální stabilní hasicí zařízení Evaň, automatický hasicí systém Evaň, samočinný hasicí systém Evaň, hasit CO2 Evaň, hasit oxid uhličitý Evaň, hasit s inergen Evaň, čisté hasivo Evaň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Evaň, vodní hasící přístroj Evaň, sněhový hasící přístroj Evaň, pěnový hasící přístroj Evaň, požární zabezpečení Evaň, požární bezpečnost Evaň, protipožární ochrana Evaň, servisní organizace hasících přístrojů Evaň, hasící syytémy serverovny Evaň,hasící filter Evaň, hasící přístroje pro cnc stroje Evaň, hasící systémy pro autobusy Evaň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.