Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dýšina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dýšina, hasicí přístroje Dýšina, školení na hasicí přístroje Dýšina, prodej hasicích systémů Dýšina, prodej hasicích přístrojů Dýšina, hasiva a hasicí příslušenství Dýšina, Tepostop Dýšina, firestop Dýšina, hasicí systémy Dýšina, hasicí zařízení Dýšina, hasicí přístroje Dýšina, požární ochrana Dýšina, stabilní hasicí zařízení Dýšina, lokální stabilní hasicí zařízení Dýšina, automatický hasicí systém Dýšina, samočinný hasicí systém Dýšina, hasit CO2 Dýšina, hasit oxid uhličitý Dýšina, hasit s inergen Dýšina, čisté hasivo Dýšina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dýšina, vodní hasící přístroj Dýšina, sněhový hasící přístroj Dýšina, pěnový hasící přístroj Dýšina, požární zabezpečení Dýšina, požární bezpečnost Dýšina, protipožární ochrana Dýšina, servisní organizace hasících přístrojů Dýšina, hasící syytémy serverovny Dýšina,hasící filter Dýšina, hasící přístroje pro cnc stroje Dýšina, hasící systémy pro autobusy Dýšina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.