Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Držovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Držovice, hasicí přístroje Držovice, školení na hasicí přístroje Držovice, prodej hasicích systémů Držovice, prodej hasicích přístrojů Držovice, hasiva a hasicí příslušenství Držovice, Tepostop Držovice, firestop Držovice, hasicí systémy Držovice, hasicí zařízení Držovice, hasicí přístroje Držovice, požární ochrana Držovice, stabilní hasicí zařízení Držovice, lokální stabilní hasicí zařízení Držovice, automatický hasicí systém Držovice, samočinný hasicí systém Držovice, hasit CO2 Držovice, hasit oxid uhličitý Držovice, hasit s inergen Držovice, čisté hasivo Držovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Držovice, vodní hasící přístroj Držovice, sněhový hasící přístroj Držovice, pěnový hasící přístroj Držovice, požární zabezpečení Držovice, požární bezpečnost Držovice, protipožární ochrana Držovice, servisní organizace hasících přístrojů Držovice, hasící syytémy serverovny Držovice,hasící filter Držovice, hasící přístroje pro cnc stroje Držovice, hasící systémy pro autobusy Držovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.